วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
        ในห้วงการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 /2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วิระศักดิ์  ฝอยทอง ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ให้ครูตำรวจแดร์และชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี ร.ต.ต.สุเวช  เฉียบแหลม พร้อมทีมงานครูตำรวจแดร์ ได้ร่วมแจกสมุดวางแผนแดร์ในโรงเรียนเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนแม่ตะละวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ /ทุ่งห้าราษฎรสามัคคีวิทยา/ บ้านเด่นศาลา /นุชนาถอนุสรณ์ /บ้านฮ่างต่ำ/ โรงเรียนบ้านป่าตึง/บ้านโป่งเทวีและโรงเรียนบ้านสัน ตลอดถึง โรงเรียนป่างิ้ววิทยา-พิทักษ์เกียรติวิทยาด้วย ตามลำดับโดยได้รับความร่วมมือจากท่าน ผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนแดร์เป็นอย่างดีโดยจะเข้าดำเนินการสอนในโอกาสต่อไป

กิจกรรม พอ.สว.และศูนย์ดำรงธรรม..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่บ้านแม่ตะละประจำปี 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.วิระศักดิ์  ฝอยทอง ผกก.สภ.เวียงป่าเป้าและข้าราชการตำรวจสายตรวจตำบลสันสลี ชุด ชมส.สภ.เวียงป่าเป้า ครูตำรวจแดร์ ได้ร่วมกิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ & อำเภอยิ้มเคลื่อนที่&ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  พื้นที่หมู่บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7 ต.สันสลีโดยมี หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ทหาร ท้องถิ่น ประชาชน สถานศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน โดยมีนายอนันต์  สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้มาเป็นประธานด้วยพร้อมนี้ ได้พบนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนแม่ตะละวิทยาด้วย