วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการบ้านสีขาว บ้านหนองยาว-หนองยาวพัฒนา ร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      วันนี้  27 กันยายน2561 เวลา 09.00น.พ.ต.อ.ประหยัด  สิงสิน ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า และข้าราชการตำรวจในสังกัด สายตรวจ & จราจร & ครูตำรวจแดร์ ชมสฯสภ.เวียงป่าเป้าและหน่วยบริการประชาชน ได้ร่วมพิธีการมอบธงสีขาว หมู่บ้านหนองยาว-หนองยาวพัฒนา  ร่วมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด ควบคู่ โครงการบ้านสีขาว โดยมีนายวิวัฒน์  แจ้งสว่างนายอำเภอเวียงป่าเป้าได้มาเป็นประธานในพิธีมอบธงสีขาวด้วย ณ  ลานวัดบ้านหนองยาว หมู่ 4-12 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จว.เชียงราย โดยมีการบูรณาการ หลายภาคส่วน เช่นฝ่ายปกครอง ทหาร ท้องถิ่น สถานศึกษา วัด กรรมการหมู่บ้าน สาธารณะสุข และอาสาสมัครตำรวจบ้าน จิตอาสา  กู้ชีพ กู้ภัย อส.ปภฯ และประชาชน จำนวนมากมายที่รวมใจเป็นหนึ่ง ต่อต้านยาเสพติด เพื่อความสงบสุขของประชาชนโดยรวม🤗😗 ต่อไปร่วมมือกันรักษาพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดร่วมกันต่อไปครับ